Content

About sections

Меморандум

 

Меморандум CivilM +

Заява про створення платформи

Відень, 04 грудня 2017 року

Ми, представники незалежних неурядових громадських організацій, а також окремі експерти та активісти з України, Росії та інших держав, які працюють в різних сферах громадської активності (правозахисній, миротворчій, гуманітарній та ін.) по темах, пов’язаних з мирним урегулюванням конфлікту на Донбасі і подоланням його наслідків,

розуміючи глибину протиріч і травм, що виникли в результаті збройного конфлікту,

усвідомлюючи необхідність посилення мирних форматів розв’язання суперечностей і врегулювання збройного конфлікту,

визнаючи пріоритет прав людини в процесі цього врегулювання,

створюємо CivilM+ — відкриту європейську платформу громадянського суспільства як незалежну ініціативу.

Місія платформи CivilM+ — активне сприяння об’єднанню громадських ініціатив та інших активностей з відбудови Донецької і Луганської областей як мирних, інтегрованих і розвинених регіонів в складі демократичної України та єдиного Європейського простору за активної участі населення регіону та осіб, які залишили регіон через конфлікт.

Платформа CivilM+ діє на основі демократичних цінностей: поваги і захисту людської гідності, дотримання і реалізації фундаментальних прав людини і основних свобод, включаючи недопущення дискримінації за будь-якою ознакою. Платформа CivilM + надає своїм учасникам можливість співпраці в межах спільних ініціатив і проектів, створення і вираження спільних позицій, надання взаємної підтримки і прояву солідарності, систематизації знань, підвищення кваліфікації й поліпшення координованої роботи та ставить перед собою такі завдання:

 • розширення довіри і співпраці між представниками громадянського суспільства різних країн і в різних сферах активності;
 • моніторинг дотримання та документування порушень прав людини, злочинів на ґрунті ненависті і військових злочинів;
 • здійснення супроводу офіційних мирних переговорів і посилення впливу на них представників громадянського суспільства;
 • залучення до процесу відновлення регіону його жителів, зокрема і тих, які залишили регіон через конфлікт; запровадження принципів правосуддя перехідного періоду;
 • захист жертв порушень прав людини, сприяння залученню до відповідальності порушників таких прав з усіх сторін конфлікту;
 • залучення громадян, які проживають в зоні конфлікту, в інших регіонах України, в Росії і в інших країнах до діалогового процесу, спрямованого на подолання конфлікту і його наслідків, зокрема з використанням методів народної дипломатії;
 • активізація громадянської позиції в суспільстві, залучення до громадської активності внутрішньо переміщених осіб і населення в непідконтрольних українському Уряду районах Донецької і Луганської області, а також їх реінтеграція в українське суспільство;
 • інформування громадськості з тем конфлікту на Донбасі на регіональному, національному і міжнародному рівні та співпраця з медіа;
 • розвиток комунікації і співпраці інститутів громадянського суспільства з регіональними та міжнародними інститутами державної, економічної, освітньої та інших сфер;
 • сприяння прозорості процесів врегулювання конфлікту;
 • протидія дезінформації, мови ворожнечі і ненависті;
 • підтримка проектів, програм і заходів, пов’язаних з різними аспектами діяльності платформи;
 • організація освітніх та інформаційних заходів, проектів і програм, спрямованих на посилення громадських організацій, що беруть участь у вирішенні конфлікту на Донбасі і сприяють вирішенню вище означених завдань.

Положення про принципи і структуру

платформи організацій громадянського суспільства CivilMPlus

 

Преамбула

Платформа організацій громадянського суспільства CivilMPlus (далі «Платформа», або CivilMPlus) — є неформальним об’єднанням громадських організацій та експертів з України, Росії та інших країн, а також міжнародних організацій, що об’єдналися для спільної діяльності, спрямованої на вирішення збройного конфлікту на сході України (далі — регіон конфлікту), для вирішення питань, пов’язаних з порушенням прав людини, що виникли за час конфлікту, а також для реалізації діалогових, миротворчих та інших ініціатив, націлених на покращення умов життя та шансів розвитку населення і вихідців з регіону конфлікту, на відновлення правової держави в регіоні конфлікту і його інтеграцію в межах демократичної України відповідно до Меморандуму Платформи від 4 грудня 2017 року шляхом розширення міждисциплінарного, міжсекторного і транскордонного співробітництва учасників Платформи.

1. Форми роботи і участі в Платформі
1.1. Створення і розпуск Платформи

Першими учасниками Платформи є громадські організації та експерти, які підписали Меморандум Платформи і це Положення про принципи і структуру не пізніше 31 грудня 2017 року і таким чином брали участь у створенні Платформи.

Це Положення є тимчасовим, відповідно до пункту 2.2. цього документа.

Перші учасники Платформи, котрі увійшли до Координаційної Ради (див. далі), беруть на себе зобов’язання, розробити детальне Положення про участь і діяльність в Платформі (включаючи принципи інформування та комунікації) до 1 січня 2019 року.

До тих пір прийняття нових учасників Платформи здійснюється відповідно до цього Положення про принципи і структуру.

Платформа вважається створеною, коли Меморандум Платформи підпишуть не менше трьох організацій з України (UA), не менше трьох організацій з Росії (RU) і не менше однієї міжнародної організації (INT).

Відповідно — Платформа саморозпускається, якщо в її складі залишається менше трьох організацій з України, менше трьох організацій з Росії і жодної міжнародної організації.

1.2. Учасники та процедура прийняття нових учасників до Платформи

Учасниками Платформи можуть бути незалежні неурядові громадські організації та ініціативи (зокрема зі статусом і без статусу юридичної особи, далі — «організації»), а також приватні особи-експерти, які в Україні, Росії чи на міжнародному рівні / в інших країнах:

 • регулярно і цілеспрямовано працюють з темами, пов’язаними з місією і діяльністю Платформи;
 • погоджуються з цінностями і принципами роботи Платформи, викладеними в Меморандумі і в цьому Положенні про принципи і структуру.

Для того щоб стати учасником Платформи, організації або експерти повинні:

 • для інформаційної участі — підписати Меморандум і Положення про принципи і структуру та отримати рекомендацію не менше ніж від двох дійсних учасників Платформи (організації або експерта), що представляють різні країнні групи. При цьому для організації необхідна рекомендація іншої організації. Для експертів рекомендувачем можуть виступати і експерти, і організації-учасники Платформи;
 • для дійсної участі — підписати Меморандум і Положення про принципи і структури й отримати рекомендацію хоча б від двох дійсних учасників Платформи.

Для того щоб стати дійсним учасником Платформи, організація / експерт повинні пробути інформаційним учасником не менше 3 місяців. Перші учасники-засновники Платформи стають відразу дійсними учасниками.

Протягом першого року діяльності Платформи інформаційні учасники будуть запрошуватися дійсними учасниками, які і стають їх рекомендувачами.

Рішення про прийняття нових учасників ухвалюється Форумом Платформи відповідно до правил, зазначених у пункті 2.1-2.2. Форум може делегувати право щодо рішення про прийняття нових членів Платформі Координаційної Ради.

Представники організацій делегуються до Платформи відповідно до внутрішніх правил прийняття рішень в своїх організаціях. Якщо делегований представник організації-учасника Платформи не може брати участь у роботі Форуму — вищого органу Платформи, відповідно до пункту 2.1., — організація делегує іншого представника цієї ж організації, заздалегідь повідомивши про це Координаційну Раду / Секретаріат Платформи.

1.3. Паритет учасників

У Платформі беруть участь представники трьох сторін (далі «країнні групи»): з України, з Росії, а також з інших країн, включаючи міжнародні організації. Між учасниками цих трьох країнних груп в рамках діяльності та участі в органах, структурах і діяльності Платформи, зокрема при прийомі нових членів, повинен бути, по можливості, дотриманий паритет (пропорційне представництво учасників з трьох країнних груп, щоб максимально враховувати різні точки зору). Якщо паритет тимчасово не може бути дотриманий з причин недостатньої участі або інтересу в участі, Координаційна Рада вживає заходів для зміни ситуації протягом шести місяців.

Відповідальність за моніторинг, обговорення та усунення порушень цього принципу несе Наглядова Рада Платформи.

1.4. Форми участі

У Платформі передбачені дві форми участі:

а) дійсна (повноправна) участь передбачає такі права: отримання розсилки, участь в заходах Платформи, участь в робочих групах в рамках Платформи, підписання заяв, що випускаються від імені Платформи. Для учасників-організацій додатково до перерахованого вище: можливість бути заявником / координатором проекту чи субгранта або програми, або робочої групи, або іншого формату в межах чи від імені Платформи, а також право голосу при прийнятті усіх інших рішень, що стосуються діяльності Платформи;

б) інформаційна участь передбачає такі можливості: отримання розсилки, участь в заходах, робочих групах, проектах і програмах у межах Платформи, якщо це не перешкоджає реалізації цього права дійсними учасниками Платформи, підписувати заяви, що випускаються від імені учасників Платформи.

1.5. Принципи участі

Участь у Платформі не є перешкодою для самостійної діяльності організацій і вираження окремої позиції організацій-учасників. Платформа не бере на себе відповідальність за дії або висловлювання її учасників.

Пріоритет безпеки учасників (особистої, інформаційної тощо) є важливим принципом функціонування і діяльності Платформи.

Робочими мовами Платформи є українська, російська та англійська на рівних правах. Платформа прагне до того, щоб забезпечити заходи, публікації та інші формати діяльності перекладами на зазначені мови.

Робота Платформи заснована на принципі недискримінації за будь-якими ознаками. Відповідальність за моніторинг, обговорення та усунення порушень принципів, викладених у Меморандумі, несе Наглядова Рада Платформи.

1.6. Вихід і виключення учасника з Платформи

Самостійний вихід зі складу учасників Платформи відбувається в терміновому порядку:

у випадку організації — на підставі письмового повідомлення від делегованого в Платформу чи іншого уповноваженого на це представника організації до Координаційної Ради і / або до Секретаріату Платформи;

у випадку експерта — на підставі особистого письмового повідомлення до Координаційної Ради і / або до Секретаріату Платформи.

Якщо за організацією або експертом на момент виходу з Платформи закріплені обов’язки щодо Платформи, наприклад, в рамках координації або експертизи, ці обов’язки залишаються в дії до моменту, поки Координаційна група не ухвалила інше рішення.

Учасник Платформи може бути виключений з її складу за рішенням Наглядової Ради через порушення принципів, викладених в Меморандумі, і за грубі або систематичні порушення Положення про принципи і структуру.

Після відповідного рішення Наглядової Ради, ухваленого простою більшістю, учасник має право протягом двох тижнів письмово звернутися і отримати письмову реакцію-роз’яснення від Наглядової Ради.

Остаточне рішення про виключення учасника Наглядова Рада приймає не пізніше ніж у місячний термін з дня отримання письмового прохання про реакцію-роз’яснення.

2. Структура Платформи та прийняття рішень
2.1. Форум

Вищим органом Платформи є Форум — загальні збори дійсних учасників Платформи. Форум може відбутися як в форматі очної зустрічі учасників Платформи, так і в режимі онлайн, як правило, не рідше ніж один раз на рік.

Організації-дійсні учасники Платформи мають право вирішального голосу при прийнятті рішень в рамках Форуму.

Експерти-дійсні учасники Платформи мають право дорадчого голосу при прийнятті рішень в рамках Форуму.

Терміни голосування по кожному питанню встановлюються Координаційною Радою з урахуванням обставин.

Інформаційні учасники Платформи — як організації, так і експерти — в роботі Форуму не беруть участі. Рішення про винятки приймає Координаційна Рада після письмового запиту інформаційного учасника.

Форум приймає рішення таким чином:

Внесення змін до чинних і прийняття нових статутних документів Платформи.

Рішення приймається голосуванням і вважається прийнятим, якщо проголосували «за» не менше ¾ (75%) організацій із загальної кількості — дійсних учасників Платформи — в кожній з країнних груп (UA, RU, INT).

Ухвалення положень та інших документів Платформи.

Рішення приймається голосуванням і вважається прийнятим, якщо проголосували «за» не менше 2/3 організацій із загальної кількості — дійсних учасників Платформи — в кожній з країнних груп (UA, RU, INT).

Прийняття нових інформаційних і дійсних учасників до складу Платформи.

Інформаційні учасники приймаються автоматично після підтвердження з боку Секретаріату Платформи.

Рішення про прийняття до складу Платформи дійсних учасників відбувається за умови наявності не більше 1 голосу проти («чорної кулі») в кожній з країнних груп (UA, RU, INT). Про «чорну кулю» має бути повідомлено Форум Платформи в термін, що не перевищує двох тижнів з моменту оголошення голосування.

Заяви або інші публічні продукти від імені Платформи, які безпосередньо використовують бренд Платформи (назва, логотип і т. д.).

Рішення приймається голосуванням і вважається прийнятим, якщо проголосували «за» не менше 50% +1 голос — всіх дійсних учасників-організацій Платформи в кожній з країнних груп (UA, RU, INT).

Рішення Форуму, що стосуються діяльності, в якій можуть бути задіяні інформаційні учасники (наприклад прийняття заяв і створення робочих груп), доводяться до відома інформаційних учасників, які можуть до них приєднатися.

2.2 Координаційна Рада та Наглядова Рада

Представники ініціативної групи, що створюють Платформу і є її першими дійсними учасниками, стають також і першими членами Координаційної Ради (далі — КР) і / або Наглядової Ради (далі — НР) Платформи і беруть на себе зобов’язання розробити окремі Положення про ці органи та процедуру їх діяльності не пізніше ніж через 1 рік з моменту створення Платформи. Нова процедура формування Координаційної Ради та Наглядової Ради повинна бути застосована не пізніше ніж через 1 рік з моменту створення Платформи. Обидві структури в своїй роботі зобов’язані відповідати принципу прозорості по відношенню до дійсних учасників і інформувати їх про зміст і результати своєї роботи. Учасники-організації Платформи не можуть бути представлені одночасно в КР і в НР.

2.2.1. Координаційна рада

Координаційна рада (КР) відповідає за оперативні рішення і організацію процесу розробки стратегії Платформи, а також за інші завдання, прописані в даному Положенні, якщо це не суперечить правам (повноваженням) Форуму.

До складу КР входить не менше 3 і не більше 9 представників організацій-дійсних учасників — мінімально по одній з кожної країнної групи. КР вступає в свої повноваження, коли з кожної країнної групи до неї правомірно увійшли хоча б по одному представнику з числа організацій-чинних учасників.

Члени КР беруть в ній участь особисто.

2.2.2. Наглядова рада

Наглядова Рада (НР) відповідає за дотримання правил статутних документів та інших узгоджених правил, а також за процедури і вирішення суперечок всередині Платформи. Форум і КР можуть делегувати Наглядовій Раді також інші завдання, пов’язані зі збереженням і розвитком правил Форуму.

До складу НР входять не менше 3 і максимально 9 представників дійсних учасників — організацій або експертів, мінімально по одному з кожної країнної групи. НР вступає в свої повноваження, коли з кожної країнної групи до неї правомірно увійшли хоча б по одному представнику з числа діючих учасників.

Члени НР беруть в ній участь особисто.

2.3 Секретаріат

Для виконання адміністративних, технічних і інформаційних функцій, необхідних для функціонування Платформи та забезпечення взаємодії між її учасниками, Платформа може створити Секретаріат Платформи шляхом делегування таких функцій одному представнику або групі представників організацій-дійсних учасників Платформи, які згодні взяти на себе відповідальність за здійснення цих адміністративних, технічних і інформаційних функцій. Секретаріат підтримує органи Платформи в їх діяльності. Делегування відбувається за рішенням Форуму після пропозиції з боку Координаційної Ради. Оскільки і поки Платформа є незареєстрованої структурою, організації-дійсні учасники, які беруть на себе такі функції, беруть на себе також і пов’язані юридичні функції та відповідальність. Вони зобов’язані дотримуватися принципу прозорості по відношенню до учасників Платформи і регулярно інформувати останніх про свою роботу.

3. Робочі групи

У рамках Платформи може бути створено будь-яку кількість тематичних і функціональних Робочих груп. Робочі групи створюються як для постійної роботи по якомусь напрямку, так і для реалізації окремих проектів в рамках Платформи. Ці та інші питання діяльності Робочих груп будуть регулюватися окремим Положенням, розробку якого бере на себе Координаційна Рада строком не пізніше 1 січня 2019 року.

Мінімальний розмір робочої групи — три учасники. Робоча група вважається створеною, якщо її ініціаторами виступають не менше одного дійсного учасника (як організації, так і експерта) від кожної країнної групи. Ініціатори інформують Секретаріат про створення.

Механізм прийняття рішень у кожній з Робочих груп визначають самі учасники кожної Робочої групи та інформують про це КР. Робочі групи можуть включати в себе, зокрема і інформаційних учасників Платформи. У межах Робочих груп організації-дійсні учасники, інформаційні учасники, а також експерти-дійсні учасники мають рівні права при прийнятті рішень.

4. Вирішення спору

У разі виникнення будь-яких спірних ситуацій, їх обговорення та вирішення відбуваються всередині Платформи. Інформація про такі спірні ситуації надсилається до НР, яка не пізніше ніж через 2 тижні пропонує процедуру обговорення і вирішення спору на основі і відповідно до статутних документів Платформи. Рекомендація приймається Наглядовою Радою на підставі правила простої більшості. Сторони спору мають право на письмову реакцію протягом двох тижнів на адресу НР, яка на цій підставі вирішує подальшу процедуру прийняття рішення.

НР протягом року після свого створення пропонує Форуму Регламент вирішення спірних ситуацій в межах Платформи.

5. Зовнішня репрезентація Платформи

Правом виступати від імені Платформи користуються дійсні члени платформи, які узгодили свої дії з Координаційною Радою.

Координаційна Рада може надати право виступати від імені Платформи з певного питання або на певному заході іншим суб’єктам, відмінним від зазначених в попередньому пункті.

Платформа створює Веб-сторінку і Логотип, основна характеристика якого підтверджується КР.

6. Господарська діяльність в рамках Платформи

Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Платформи, а також забезпечення діяльності окремих напрямків в рамках тематики роботи Платформи можуть бути предметами проектів, що проводяться організаціями-учасниками за підтримки зовнішніх донорських організацій.

Подача заявок на фінансування окремих проектів, заходів і програм у рамках діяльності Платформи здійснюється після обговорення в Координаційній Раді.

Координаційна Рада має право призначити скарбника/аудитора для перевірки цільового витрачання коштів, призначених для підтримки діяльності Платформи.

Секретаріат підтримує професійне проведення проектів, заходів і програм у рамках діяльності Платформи. Робота Секретаріату фінансується з призначених для цього частин бюджетів проектів, заходів та програм.

Платформа має право збирати пожертви на свою діяльність та доручити одному чи кільком зі своїх дійсних організацій-учасників адміністративне втілення цього механізму.

Робота учасників Платформи — представників Координаційної Ради та Наглядової Ради, а також інших органів Форуму, за винятком Секретаріату, здійснюється на волонтерській, безоплатній основі. Це не виключає можливість відшкодування витрат на виконання функції від імені Платформи або експертної роботи на замовлення і на користь Платформи в межах проектних бюджетів і за рахунок власних коштів Платформи.

КР за підтримки Секретаріату один раз на рік представляє чинним учасникам Огляд змістової і фінансової діяльності Платформи в електронній формі та організовує обговорення цих звітів в онлайн-режимі.

Організації з України, Росії та інших країн (міжнародні) в рамках роботи у Платформі об’єднуються в так звані «країнні групи» для забезпечення балансу учасників і їх рівної представленості в роботі Платформи.